Centru de tranzacționare la bursă


Preţul pe acţiune reprezintă preţul de la Bursa de Valori Bucureşti; datele de tranzacţionare sunt întârziate cu 15 minute. Discountul este calculat ca diferenţă procentuală între VAN pe acţiune şi Preţul de închidere.

centru de tranzacționare la bursă

Menţionăm că aceasta este o cifră indicativă luând în considerare că VAN-ul este calculat lunar în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni şi este publicat după 15 zile de la sfărşitul fiecărei luni, în timp ce preţul pe acţiune este modificat zilnic, în zilele în care Bursa centru de tranzacționare la bursă Valori Bucureşti este deschisă. În cazul acțiunilor listate pe ATS, preţul de referinţă este considerat preţul mediu; în cazul acțiunilor listate pe Rasdaq preţul de referinţă este considerat preţul de închidere pentru acțiunile admise la tranzacționare în secțiunea RGBS şi preţul mediu pentru acțiunile admise la tranzacționare în secțiunea XMBS; în cazul acțiunilor tranzacționate în secțiunea UNLS a BVB, preţul de referinţă este considerat preţul mediu.

centru de tranzacționare la bursă

Valorile mobiliare nelichide sau nelistate sunt evaluate fie folosind valoarea capitalurilor proprii conform ultimelor situaţii financiare anuale disponibile, proporţional cu participaţia deţinută, fie folosind valoarea justă calculată potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare, care permit evaluarea la valoarea justă.

Acţiunile societăţilor aflate în procedură de insolvenţă sau de reorganizare sunt evaluate fie la valoarea zero, fie la o valoare stabilită de un evaluator independent, folosind metodele de evaluare potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare, care permit evaluarea la valoarea justă.

centru de tranzacționare la bursă

Acţiunile societăţilor aflate în procedură de lichidare judiciară sau în alte forme de lichidare, precum şi ale societăţilor aflate în procedură de suspendare temporară sau definitivă de activitate, sunt evaluate la valoarea zero până la finalizarea procedurii.

Acţiunile proprii achiziţionate prin programele de răscumpărare sunt excluse din numărul de acţiuni folosit pentru calculul VAN pe acţiune.

centru de tranzacționare la bursă