Lucrez din avizele de acasă, INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI


lucrez din avizele de acasă

Trebuie lucrez din avizele de acasă găsiți un angajator și să susțineți probele impuse de acesta. Dacă se decide să vă angajeze, acesta va obține aviz de angajare. Puteți fi angajat în România la un singur angajator, persoană fizică sau juridică.

lucrez din avizele de acasă

Angajatorul va obține avizul de angajare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care are sediul social. Pentru aceasta, va depune o serie de documente. Condiţii pentru obţinerea avizului La eliberarea avizului de angajare, angajatorul va plăti astfel: pentru avizul de angajare pentru lucrător permanent, detașat, transfrontalier, stagiar, înalt calificat, au pair, angajatorul va achita echivalentul în lei a euro; pentru avizul de muncă pentru lucrător sezonier, angajatorul va achita echivalentul în lei a 25 euro; echivalentul în în lei a 25 euro în cazul în care angajatorul intentionează să încadreze în muncă un străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea studiilor sau pentru titularul dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, precum și în cazul schimbării angajatorului sau a funcției, la același angajator; Chitanța se va prezenta în original, cu semnătura și ștampila unității de trezorerie.

lucrez din avizele de acasă

Nu trebuie îndeplinite prevederile punctului nr. Consultați condițiile și documentele necesare pentru obținerea avizului de angajare, în funcțtie de tipul acestuia:.

lucrez din avizele de acasă