Metodologia câștigurilor pe internet, Salariul mediu în economia României


metodologia câștigurilor pe internet

Concepte și definiții[ modificare modificare sursă ] Câștigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani și în natură metodologia câștigurilor pe internet salariaților pentru munca efectiv prestată inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile și indemnizațiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat indemnizațiile pentru concediile de odihnă și studii, investitori bitcoin de sărbătoare și alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicalepremiile, primele de vacanță și alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net și alte fonduri inclusiv contravaloarea tichetelor de masă.

Câștigul salarial nominal net se obține prin scăderea din câștigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuției salariaților pentru asigurările sociale de sănătate, contribuției individuale de asigurări sociale de stat și a contribuției salariaților la bugetul asigurărilor metodologia câștigurilor pe internet șomaj.

metodologia câștigurilor pe internet

Câștigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaților de către agenții economici în luna de referință, indiferent pentru ce perioadă se cuvin și numărul mediu de salariați. Numărul mediu al salariaților reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaților din luna respectivă.

metodologia câștigurilor pe internet

În efectivul de salariați luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Metodologie folosită[ modificare modificare sursă ] Datele lunare privind câștigul salarial și efectivul de salariați sunt obținute printr-o cercetare statistică selectivă.

metodologia câștigurilor pe internet

Începând cu luna ianuarie eșantionul cuprinde unități economico-sociale. Unitățile din sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepție făcând unitățile administrației publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eșantion reprezentativ la nivel de județ cca.

metodologia câștigurilor pe internet

Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câștigurilor salariale îl constituie evaluarea tendințelor pe termen scurt ale metodologia câștigurilor pe internet salariale medii lunare și orare pe total economie și sectoare de activitate Istoric[ modificare modificare sursă ] Istoricul salariului mediu pe economie în România poate fi descoperit consultând Comunicatele Institutului Național de Statistică Evoluția anuală a salariului mediu brut și a salariului mediu net în economie valori medii lunare [1] [2] [ modificare modificare sursă ] Anul.